Apply for Implementation consultant

  1. Do you want to help implement the HUME in healthcare institutions? Then please apply at Mentech for the position of Implementation Consultant! People with a mental disability or dementia are often insufficiently able to express their emotions, pain or discomfort and experience unnecessary stress. As a result, their behaviour is not always understood and care professionals cannot always provide the necessary attention and meaningful care. The solution we are developing is HUME, an emotion recognition platform based on sensors, behavioral models and machine learning. The sensors record physiological characteristics such as heart rate, skin conductance and activity. This information is converted into meaningful information in the HUME database through behavioral models. In this way, we are able to help caregivers better understand clients and thus increase the quality of life for clients. As an implementation consultant you are part of the ROSA team who are constantly in contact with care institutions. With a passion for the target group, you will ensure the implementation of the HUME at our healthcare clients. You will be confronted with aspects of technology, employee acceptance and behavioral science. In other words, you will be working with healthcare on a daily basis, but not for a healthcare institution. What will your tasks be? Assisting healthcare organizations with the implementation of HUME has many different tasks. These include: Informing personal care workers and behavioral health professionals about the possibilities of HUME; Assisting care workers in selecting clients and specifying the care needs they want to answer with HUME; Provide training to care staff on the practical application of the HUME; Guiding explanations to Legal Representatives. Elaborating and analyzing the cases measured with the HUME; Further development of the HUME, among other things by expanding the emotion database. What do we expect from you? A finalized MBO-4 or HBO education in the direction of Care and Welfare/Technology; Work experience within the VG care or elderly care is an advantage; Affinity with care and an ability to learn technology; In possession of a drivers license B; Empathic, convincing and decisive; Well organized while maintaining overview; Communicative skills. Who are we? Mentech is a high-tech and innovative company located in Plan-B, the space for creative entrepreneurs in Eindhoven. Every day we work with more than 25 young and driven data scientists, software developers, behavioral experts and healthcare technologists on our mission to improve the quality of life for people with disabilities. Our company operates with an hands-on mentality, we switch quickly and work on what has the highest priority at that moment. What do we have to offer you? An attractive salary and excellent secondary employment conditions; A lot of responsibility as a young professional; Growth opportunities within the company; Freedom to suggest your own ideas and invest in personal development; Young and motivated colleagues with a diversity of backgrounds and nationalities; A meaningful contribution to improve the quality of life for people with a disability. A job within a high-tech start-up that is currently transitioning from a research to a commercial organization. Do you want to join our team? Do you like working within a startup that is expanding very fast? And do you want to contribute to our mission to increase the happiness and quality of life of vulnerable people? Then please apply now for the position of Implementation Consultant! ------------------------------------------------------- Wil jij helpen met het implementeren van de HUME in zorginstellingen? Solliciteer dan bij Mentech als Implementatie Consultant! Mensen met een verstandelijke beperking of dementie zijn vaak onvoldoende in staat om hun emoties, pijn of ongemak te uiten en ervaren onnodige stress. Hierdoor wordt hun gedrag niet altijd begrepen en kunnen zorgprofessionals niet altijd de nodige aandacht en zinvolle zorg bieden. Als oplossing ontwikkelen wij de HUME, een emotieherkenningsplatform gebaseerd op sensoren, gedragsmodellen en machine learning. De sensoren registreren fysiologische kenmerken als hartslag, huidgeleiding en activiteit. Deze informatie wordt in de HUME database door middel van gedragsmodellen omgezet in bruikbare informatie. Op deze manier helpen wij zorgverleners om cliënten beter te begrijpen en vergroten we daarmee de kwaliteit van leven voor cliënten. Als implementatie consultant ben je onderdeel van het zogenoemde ROSA-team dat continue in contact staat met zorginstellingen. Vanuit passie voor de doelgroep zorg je voor de implementatie van de HUME bij onze zorgklanten. Je komt met aspecten van technologie, acceptatie van medewerkers en gedragskunde in aanraking. Eigenlijk werk je dus dagelijks met de zorg, maar niet voor een zorginstelling. Wat ga je doen? Het begeleiden van zorgorganisaties bij de implementatie van de HUME kent veel verschillende taken. Daarbij kan je denken aan: Informeren van persoonlijk begeleiders en gedragsdeskundigen over de mogelijkheden van de HUME; Assisteren van zorgmedewerkers bij selectie van cliënten en specificeren van de zorgvraag die ze met HUME willen beantwoorden; Training geven aan de zorgmedewerkers over de praktische toepassing van de HUME; Begeleiden van uitleg aan Wettelijk Vertegenwoordigers Uitwerken en analyseren van de casussen die met de HUME zijn gemeten; Het verder ontwikkelen van de HUME, o.a. middels het uitbreiden van de emotiedatabase. Wat vragen we van jou? Een afgeronde MBO-4 of HBO opleiding in de richting van Zorg en Welzijn/Techniek; Werkervaring binnen de VG zorg of ouderenzorg is een pré; Affiniteit met zorg en een lerend vermogen voor technologie; In het bezit van rijbewijs B; Empathisch, overtuigend en doortastend; Goed georganiseerd met behoud van overzicht; Communicatief vaardig; Wie zijn wij? Mentech is een hightech en innovatief bedrijf gevestigd in Plan-B, de werkplek voor creatieve ondernemers in Eindhoven. Dagelijks werken we met meer dan 25 jonge en gedreven datawetenschappers, softwareontwikkelaars, gedragsexperts en gezondheidszorgtechnologen aan onze missie om de kwaliteit van leven van mensen met een beperking te bevorderen. We hebben een hands-on mentaliteit en we schakelen snel. Wat bieden wij? Een aantrekkelijk salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden; Jonge en gemotiveerde collega’s met een diversiteit aan achtergrond en nationaliteit; Veel verantwoordelijkheid als young professional; Alle ruimte voor eigen ideeën; Een zinvolle bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking Een baan bij een hightech start up die op dit moment een transitie doorgaat van onderzoeks- naar commerciële organisatie. Kom jij ons team versterken? Lijkt het jou leuk om te werken binnen een startup die heel hard groeit? En wil jij meewerken aan onze missie om het geluk en de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen te vergroten? Solliciteer dan nu op de functie van Implementatie Consultant!
    1. * First Name
    2. Middle Name
    3. * Last Name
  1. * Required field

Back to Job List